Inscripcions Temporada 2023-2024

Inscripcions Temporada 2023 – 2024

  PREU RENOVACIÓ - INSCRIPCIÓ

  PREU RENOVACIÓ serà de 300€.
  PREU NOVA INCORPORACIÓ serà de 300€.

  POSSIBILITAT DE FER EL PAGAMENT EN DUES QUOTES:
  1ª QUOTA la primera setmana de setembre (necessari per la fitxa del jugador).
  2ª QUOTA el mes de gener.

  DADES DEL JUGADOR/A

  Nom *

  Cognoms *

  Sexe

  MasculíFemení

  Data de naixement *

  MARCA LA CASELLA CORRESPONENT*

  RENOVACIÓ--300NOVA INCORPORACIÓ--300

  Talla de samarreta*

  481216SMLXLXXL

  CATEGORIA*

  DebutantsPrebenjamíBenjamíAlevíInfantilCadetJuvenilFEMENÍ B

  Preu Jugador 1

  Si vols inscriure un germà, marca SI a la casella de sota

  Inscriure segon germàNO--0SI--0

  DADES DEL 2º JUGADOR/A

  Nom-2

  Cognoms-2

  Sexe

  MasculíFemení

  Data de naixement-2 (obligatori)

  MARCA LA CASELLA CORRESPONENT*

  RENOVACIÓ--300NOVA INCORPORACIÓ--300

  Talla de samarreta - 2

  481216SMLXLXXL

  CATEGORIA*

  DebutantsPrebenjamíBenjamíAlevíInfantilCadetJuvenilFEMENÍ B

  Preu Jugador 2

  Si vols inscriure un altre germà, marca SI a la casella de sota

  Inscriure tercer germà

  DADES DEL 3º JUGADOR/A

  Nom-3

  Cognoms-3

  Sexe

  MasculíFemení

  Data de naixement-3 (obligatori)

  MARCA LA CASELLA CORRESPONENT*

  RENOVACIÓ--300NOVA INCORPORACIÓ--300

  Talla de samarreta - 3

  481216SMLXLXXL

  CATEGORIA*

  DebutantsPrebenjamíBenjamíAlevíInfantilCadetJuvenilFEMENÍ B

  Preu Jugador 3

  PREU TOTAL

  DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL

  Nom *

  Cognoms *

  DNI *

  Correu electrònic *

  Telèfon 1 *

  Telèfon 2 *

  Adreça *

  Municipi *

  C.P. *

  El vostre fill o filla pateix alguna al·lèrgia, intolerància o quelcom a tenir en compte?

  AUTORITZACIÓ

  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

  Declaro que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i que no pateix contraindicacions mèdiques per la pràctica esportiva. Certifico que el meu fill/filla està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent. Delego els drets d’imatge del meu fill/filla per als usos que en determini l’organització.

  Los comentarios están cerrados.