Inscripcions Temporada 2020 – 2021

DADES DEL JUGADOR/A
Nom *

Cognoms *

Sexe

MasculíFemení

Data de naixement *

MARCA LA CASELLA CORRESPONENT*

RENOVACIÓ--180NOVA INCORPORACIÓ--250

Talla de samarreta*

5/77/99/1112/14SL

CATEGORIA*

DebutantsPrebenjamíBenjamíAlevíInfantilCadet

Preu Jugador 1

Si vols inscriure un germà, marca SI a la casella de sota
Inscriure segon germàNO--0SI--0
DADES DEL 2º JUGADOR/A
Nom-2

Cognoms-2

Sexe

MasculíFemení

Data de naixement-2 (obligatori)

MARCA LA CASELLA CORRESPONENT*

RENOVACIÓ--180NOVA INCORPORACIÓ--230

Talla de samarreta - 2

5/77/99/1112/14SL

CATEGORIA*

DebutantsPrebenjamíBenjamíAlevíInfantilCadet

Preu Jugador 2

Si vols inscriure un altre germà, marca SI a la casella de sota
Inscriure tercer germà
DADES DEL 3º JUGADOR/A
Nom-3

Cognoms-3

Sexe

MasculíFemení

Data de naixement-3 (obligatori)

MARCA LA CASELLA CORRESPONENT*

RENOVACIÓ--180NOVA INCORPORACIÓ--230

Talla de samarreta - 3

5/77/99/1112/14SL

CATEGORIA*

DebutantsPrebenjamíBenjamíAlevíInfantilCadet

Preu Jugador 3

PREU TOTAL
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL
Nom *

Cognoms *

DNI *

Correu electrònic *

Telèfon 1 *

Telèfon 2 *

Adreça *

Municipi *

C.P. *

El vostre fill o filla pateix alguna al·lèrgia, intolerància o quelcom a tenir en compte?

AUTORITZACIÓ

Los comentarios están cerrados.