Inscripcions Campus d’Estiu 2024 – Pagament únic

Inscripcions Campus d’Estiu 2024 – Pagament únic

  IMPORTANT

  *AQUEST FORMULARI ÉS PELS JUGADORS QUE NOMÉS ASSISTIRAN ALS VII CAMPUS D'ESTIU I NO ANIRAN A LES IV COLÒNIES D'AMPOSTA.

  *Abans de començar a omplir el formulari d'inscripció, és important que tingueu preparada una còpia de la cara frontal de la targeta sanitària al vostre ordinador, més endavant la necessitareu per poder adjuntar-la al formulari. La còpia pot estar en diferents formats, jpg, pdf, doc(word) o png. El seu pes o mida no pot ser superior a 5 Megas.

  *Recordeu tenir una targeta bancària a mà, per poder fer el pagament de la inscripció.

  DADES DEL JUGADOR/A

  NOM *

  COGNOMS *

  SEXE

  MasculíFemení

  DATA DE NAIXEMENT *

  TARGETA CATSALUT (cara frontal) *

  Tipus d'arxiu permesos: jpg, png, doc, pdf

  Pes màxim d'arxiu: 5MB

  TALLA SAMARRETA*

  MARCA A QUANTS TORNS DE CAMPUS ASSISTIRÀS

  MARCA A QUINS TORNS ASSISTIRÀS*

  PREU TOTAL 1 PAGAMENT

  DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL

  NOM *

  COGNOMS *

  DNI *

  CORREU ELECTRÒNIC *

  TELÈFON 1 *

  TELÈFON 2 *

  ADREÇA *

  MUNICIPI *

  C.P. *

  OBSERVACIONS: El vostre fill o filla pateix alguna al·lèrgia, intolerància o quelcom a tenir en compte?

  AUTORITZACIÓ

  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

  Declaro que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i que no pateix contraindicacions mèdiques per la pràctica esportiva. Certifico que el meu fill/filla està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent. Delego els drets d’imatge del meu fill/filla per als usos que en determini l’organització.

  Los comentarios están cerrados.