Inscripcions IV Colònies Amposta + Campus d’Estiu 2024 – Pagament fraccionat.

Inscripcions IV Colònies Amposta + Campus d’Estiu 2024 – Pagament fraccionat.

  IMPORTANT

  *AQUEST FORMULARI ÉS PELS JUGADORS QUE ANIRAN A LES IV COLÒNIES D'AMPOSTA, I SI ÉS DONA EL CAS, TAMBÉ PODEN INSCRIURE'S ALS CAMPUS D'ESTIU. EL PAGAMENT ES FARÀ DE MANERA FRACCIONADA (3 QUOTES).

  *Abans de començar a omplir el formulari d'inscripció, és important que tingueu preparada una còpia de la cara frontal de la targeta sanitària al vostre ordinador, més endavant la necessitareu per poder adjuntar-la al formulari. La còpia pot estar en diferents formats, jpg, pdf, doc(word) o png. El seu pes o mida no pot ser superior a 5 Megas.

  *Recordeu tenir una targeta bancària a mà, per poder fer el pagament de la inscripció.

  DADES DEL JUGADOR/A

  NOM *

  COGNOMS *

  SEXE

  MasculíFemení

  DATA DE NAIXEMENT *

  TARGETA CATSALUT (cara frontal) *

  Tipus d'arxiu permesos: jpg, png, doc, pdf

  Pes màxim d'arxiu: 5MB

  TALLA SAMARRETA*

  TRIA LA TEVA OPCIÓ D'INSCRIPCIÓ, NOMÉS COLÒNIES AMPOSTA O COLÒNIES + NÚMERO DE TORNS DE CAMPUS

  MARCA EL TORN DE COLÒNIES I ELS TORNS DE CAMPUS (SI ES EL CAS) ALS QUALS ASSISTIRÀS*

  PREU TOTAL DE LA INSCRIPCIÓ

  El pagament del total de la inscripció es farà en tres quotes. Totes les quotes seran del mateix import i s'hauran de fer dins els terminis establerts, que són els següents: Primer pagament en fer la inscripció durant el mes de maig, segon pagament durant el mes de juny i el tercer i últim pagament serà abans del dia 5 de juliol. Tots els pagaments es faran des de la web, s'aniran habilitant els diferents formularis a les dates corresponents.

  PREU PRIMERA QUOTA

  DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL

  NOM *

  COGNOMS *

  DNI *

  CORREU ELECTRÒNIC *

  TELÈFON 1 *

  TELÈFON 2 *

  ADREÇA *

  MUNICIPI *

  C.P. *

  OBSERVACIONS: El vostre fill o filla pateix alguna al·lèrgia, intolerància o quelcom a tenir en compte?

  AUTORITZACIÓ

  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

  Declaro que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i que no pateix contraindicacions mèdiques per la pràctica esportiva. Certifico que el meu fill/filla està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent. Delego els drets d’imatge del meu fill/filla per als usos que en determini l’organització.

  Los comentarios están cerrados.