Inscripcions Campus i Colònies Estiu 2023

Inscripcions Campus i Colònies Estiu 2023

  IMPORTANT

  Abans de començar a omplir el formulari d'inscripció, és important que tingueu preparada una còpia de la cara frontal de la targeta sanitària al vostre ordinador, més endavant la necessitareu per poder adjuntar-la al formulari. La còpia pot estar en diferents formats, jpg, pdf, doc(word) o png. El seu pes o mida no pot ser superior a 5 Megas.

  DADES DEL JUGADOR/A

  NOM *

  COGNOMS *

  SEXE

  MasculíFemení

  DATA DE NAIXEMENT *

  TARGETA CATSALUT (cara frontal) *

  Tipus d'arxiu permesos: jpg, png, doc, pdf

  Pes màxim d'arxiu: 5MB

  TALLA SAMARRETA*

  MARCA LA TEVA OPCIÓ D'INSCRIPCIÓ

  CAMPUS + COLÒNIES AMPOSTA

  CAMPUS SENSE COLÒNIES

  Només Colònies--370Un torn campus--65Un torn + Colònies--435Dos torns campus--120Dos torns + Colònies--490Tres torns campus--170Tres torns + Colònies--540Quatre torns campus--215Quatre torns + Colònies--585Cinc torns (5X4) campus--215Cinc torns (5X4) + Colònies--500

  MARCA EL TORN O TORNS ALS QUALS ASSISTIRÀS*

  PREU JUG.1

  SI VOLS INSCRIURE UN SEGON GERMÀ, MARCA "SI" A LA CASELLA DE SOTA

  INSCRIURE SEGON GERMÀ

  DADES DEL 2º JUGADOR/A

  NOM-2

  COGNOMS-2

  SEXE-2

  MasculíFemení

  DATA DE NAIXEMENT-2 (obligatorio)

  TARGETA CATSALUT (cara frontal) -2*

  Tipus d'arxiu permesos: jpg, png, doc, pdf

  Pes màxim d'arxiu: 5MB

  TALLA SAMARRETA-2*

  MARCA LA TEVA OPCIÓ D'INSCRIPCIÓ - 2

  CAMPUS + COLÒNIES AMPOSTA

  CAMPUS SENSE COLÒNIES

  Només Colònies--370Un torn campus--65Un torn + Colònies--435Dos torns campus--120Dos torns + Colònies--490Tres torns campus--170Tres torns + Colònies--540Quatre torns campus--215Quatre torns + Colònies--585Cinc torns (5X4) campus--215Cinc torns (5X4) + Colònies--500Cap--0

  MARCA EL TORN O TORNS ALS QUALS ASSISTIRÀS-2

  PREU JUG. 2

  SI VOLS INSCRIURE UN TERCER GERMÀ, MARCA "SI" A LA CASELLA DE SOTA

  INSCRIURE TERCER GERMÀ

  DADES DEL 3º JUGADOR/A

  NOM-3

  COGNOMS-3

  SEXE-3

  MasculíFemení

  DATA DE NAIXEMENT-3 (obligatorio)

  TARGETA CATSALUT (cara frontal) -3 *

  Tipus d'arxiu permesos: jpg, png, doc, pdf

  Pes màxim d'arxiu: 5MB

  TALLA SAMARRETA-3*

  MARCA LA TEVA OPCIÓ D'INSCRIPCIÓ - 3

  CAMPUS + COLÒNIES AMPOSTA

  CAMPUS SENSE COLÒNIES

  Només Colònies--370Un torn campus--65Un torn + Colònies--435Dos torns campus--120Dos torns + Colònies--490Tres torns campus--170Tres torns + Colònies--540Quatre torns campus--215Quatre torns + Colònies--585Cinc torns (5X4) campus--215Cinc torns (5X4) + Colònies--500Cap--0

  MARCA EL TORN O TORNS ALS QUALS ASSISTIRÀS-3

  PREU JUG. 3

  PREU TOTAL

  DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL

  NOM *

  COGNOMS *

  DNI *

  CORREU ELECTRÒNIC *

  TELÈFON 1 *

  TELÈFON 2 *

  ADREÇA *

  MUNICIPI *

  C.P. *

  OBSERVACIONS: El vostre fill o filla pateix alguna al·lèrgia, intolerància o quelcom a tenir en compte?

  AUTORITZACIÓ

  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

  Declaro que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i que no pateix contraindicacions mèdiques per la pràctica esportiva. Certifico que el meu fill/filla està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent. Delego els drets d’imatge del meu fill/filla per als usos que en determini l’organització.

  Los comentarios están cerrados.